OLE P. BAKKEN AS

EGGAVEGEN 56, 7380 ÅLEN

SOMMEREN ER FOR MANGE DET STORE HØYDEPUNKTET NÅR DET GJELDER GRAVING OG UTOMHUSARBEID.

 

NÅR VINTERTEPPET BEGYNNER Å TREKKE MOT GAULA KAN DET DUKKE OPP MANGE BEHOV FOR ULIKE GRAVEARBEIDER.

 

KANSKJE SKULLE GÅRDSVEIEN HATT GRUS? ELLER HAR DU VENTET ALTFOR MANGE ÅR MED NY DRENERING?

 

ELLER HAR DU ET OPPDRAG DU IKKE VET HVORDAN DU SKAL LØSE?

 

 

 

TA KONTAKT!

DET ER GODT MULIG EN AV VÅRE ANSATTE HAR LØST DET SAMME PROBLEMET FØR!

 

VI LEVERER

 

- GRUS, PUKK OG SINGEL - BÅDE FJELL OG NATURMASSER

- JORD, SAND OG SAMFENGT

- STRØSAND - SALTHOLDIG

- NATURSTEIN OG ANNEN MURSTEIN

 

 

 

IKKE ALLE VARER ER LAGERFØRT I ÅLEN, MEN

VI SKAFFER DET ALLER MESTE INNEN KORT TID!

VI UTFØRER

 

- GRAVING OG ENTREPRENØRTJENESTER

- VEI, TOMT, VANN OG AVLØP

- TRANSPORT - VEI OG TERRENG , SOMMER OG VINTER

- DYRKING OG DRENERING

- SPYLING AV RØR -STIKKRENNER, VANN OG AVLØP

- KAMERAINNSPEKSJON - AVLØPSRØR

- ALT AV VEIVEDLIKEHOLD - SOMMER OG VINTER

- PIGGING, MASSESORTERING OG KJERNEBORING

 

 

 

OG SELVSAGT MYE, MYE MER.

DET BESTE AV ALT - VI KOMMER I LØPET AV ET ØYEBLIKK!

VI LAGERFØRER

- DET MESTE AV VA DELER - OPP TIL 160 MM

- PVC-RØR OG DRENSRØR - MED TILHØRENDE DELER

- KUMMER OG TANKER - BETONG OG GLASFIBER

- FIBERDUK OG NETT - FLERE VARIANTER

 

 

OG ALT ANNET VI OG VÅRE KUNDER TRENGER!

DET VI EVT. IKKE HAR PÅ LAGER SKAFFER VI I

LØPET AV NOEN DAGER.

ØNSKER DU Å BLI KONTAKTET?

SEND OSS GJERNE EN BESKJED

 
 
 

OLE P. BAKKEN AS

EGGAVEGEN 56, 7380 ÅLEN

72 41 54 85